Convertidor / ConvertorTaules de Conversió en Pastisseria  - Converting Chart for Baking 

La conversió de grams a tasses depen de l'aliment. Aquí trobareu una taula amb algunes conversions de tasses a grams:


Converting grams to cups depends on the ingredient. Here you will find a chart with some conversions from cups to grams:


Farina i Sucre Glass
All-purpose Flour and Confectioner's Sugar
 • 1 tassa/cup=     125 gr.
 • 1/2 tassa/cup=   65 gr.
 • 1/3 tassa/cup=   50 gr.
 • 1/4 tassa/cup=   30 gr.
Sucre Blanc
White Sugar
 • 1 tassa/cup=     220 gr.
 • 1/2 tassa/cup= 110 gr.
 • 1/3 tassa/cup=   85 gr.
 • 1/4 tassa/cup=   60 gr.
 • 3/4 tassa/cup= 170 gr.
Mantega
Butter
 • 1 tassa/cup=     200 gr.
 • 1/2 tassa/cup= 100 gr.
 • 1/3 tassa/cup=   65 gr.
 • 1/4 tassa/cup=   50 gr.
Sucre Morè 
Brown Sugar
 • 1 tassa/cup=     220 gr.
 • 1/2 tassa/cup= 120 gr.
 • 1/3 tassa/cup=   85 gr.
 • 1/4  tassa/cup =   55 gr.
Cacao en pols
Powdered Cocoa
 • 1  tassa/cup =     95 gr.
 • 1/2  tassa/cup = 45 gr.
 • 1/3  tassa/cup = 30 gr.
 • 1/4  tassa/cup = 20 gr.
Xocolata en trossos (blanc, amb llet o negre)
Chopped Chocolate (white, with milk, or dark)
 • 1  tassa/cup =     170 gr.
 • 1/2  tassa/cup =   75 gr.
 • 1/3  tassa/cup =   65 gr.
 • 1/4  tassa/cup =   45 gr.
Avellanes (senceres)
Hazelnuts (whole pieces)
 • 1  tassa/cup  =     130 gr.
 • 1/2  tassa/cup  =   70 gr.
 • 1/3  tassa/cup  =   50 gr.
 • 1/4  tassa/cup  =   35 gr.
Panses 
Raisins 
 • 1  tassa/cup  =     115 gr.
 • 1/2  tassa/cup  =    65 gr.
 • 1/3  tassa/cup  =    45 gr.
 • 1/4  tassa/cup  =    30 gr.
Cacahuets
Peanuts
 • 1  tassa/cup  =     150 gr.
 • 1/2  tassa/cup  =   75 gr.
 • 1/3  tassa/cup  =   50 gr.
 • 1/4  tassa/cup  =    35 gr.
Flocs de Civada
Oatmeal
 • 1  tassa/cup  =     105 gr.
 • 1/2  tassa/cup  =   55 gr.
 • 1/3  tassa/cup  =   40 gr.
 • 1/4  tassa/cup  =   25 gr.

Ametlles en pols
Powdered Almonds

 • 1   tassa/cup =     115 gr.
 • 1/2   tassa/cup =   55 gr.
 • 1/3   tassa/cup =   40 gr.
 • 1/4   tassa/cup =   30 gr.

Conversió de cullerades a tasses i ml:
Conversion from tablespoons to cups and ml: 
 • 1 cullerada / tablespoon = 3 teaspoons or 15ml
 • 4  cullerades / tablespoon  = 1/4 tassa/cup or 60ml
 • 6  cullerades / tablespoon  = 3/8 tassa/cup or 90ml
 • 8  cullerades / tablespoon  = 1/2 tassa/cup or 120 ml

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...